Η ΛΥΕΡΗ ΤΖ̆’ Ο ΧΑΡΟΣ – Ποιητάρικη Φωνή

Η ΛΥΕΡΗ ΤΖ̆’ Ο ΧΑΡΟΣ – Ποιητάρικη Φωνή Μιχάλης Ττερλικκάς Κυπραία Φωνή (Βινύλιο) – 1991 Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002 Το τραούδιν τούτον ’εν υπήρχεν πριν που το 1990. Εδημιουργήθηκεν τότε που μέναν, με αφορμήν μιαν θεατρικήν παράστασην. Η ιστορία τούτη πάει πολλά πίσω. Έννα βκει τζ̆αι νάκκον μιάλη. […]

Ο ΔΑΣΟΝΟΜΟΣ

Ο ΔΑΣΟΝΟΜΟΣ Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική Παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002 Τον «Δασονόμον» άκουα τον που τον τζ̆αιρόν πού ’μουν μιτσής στο χωρκόν μου το Καπούτιν του Μόρφου. Αττυμούμαι ότι ετραούδαν τον ένας ανηψιότεγνος μου, ο Αντρέας ο Μερακλής, συνότζ̆αιρος μου. Μάλιστα, για έναν διάστημαν εκολλήσαν του […]

ΠΙΚΚΑΡΙΣΜΕΝΟΝ ΤΣΙΑΤΤΙΣΜΑΝ

ΠΙΚΚΑΡΙΣΜΕΝΟΝ ΤΣΙΑΤΤΙΣΜΑΝ Μιχάλης Ττερλικκάς – Αντρέας Μαππούρας Τα Μαππουρέικα 1 – (Κασέττα) – 1979 Τούτη η ιστορία, τζ̆’ αν πάει πολλά μακρά! Τζ̆αι μακάρι να την ιξέρουσιν πεντέξη! Το 1976, ύστερις που τρία γρόνια στρατόν, εβρέθηκα στην Αθήναν. Μόνη μου περιουσία, μια βαλίτσα. Με λλία ρούχα τζ̆αι πόνον πολλύν. Τίποτε άλλον! Όμως τούτη εν’ άλλη, […]

ΤΟ ΛΥΓΝΑΡΙΝ

ΤΟ ΛΥΓΝΑΡΙΝ Μιχάλης Ττερλικκάς Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008  Όπως ανάφερα τζ̆αι σε άλλην τραουδοϊστορίαν, το 1992 εγνώρισα τον ποιητήν Χαράλαμπον Δημοσθένους που την Κοντέαν. Ετσ̆ιαττίσαν τα σκουφκιά μας σε πολλά, τζ̆αι παρόλον που ήταν συνότζ̆αιρος του μακαρίτη του τζ̆υρού μου εφιλέψαμεν τζ̆’ επήαιννα ταχτικά  τζ̆’ έβρισκα τον […]

ΦΩΝΗ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ

ΦΩΝΗ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική Παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008 Το 1990 αγγονίστηκα την έκδοσην που Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος «Κύπρος –Δημοτική Μουσική», μιαν κασεττίναν με 7 δίσκους βυνιλλίου, τζ̆’ άρκεψα τους νεκάτωμαν. Έναν που τα τραούδκια, που μου άρεσεν πολλά, ήταν έναν τραούδιν με τίτλον […]

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΑΤΣ̆ΙΩΝ – ΑΣ̆ΕΡΟΜΠΑΣΜΑΝ

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΑΤΣ̆ΙΩΝ – ΑΣ̆ΕΡΟΜΠΑΣΜΑΝ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική Παρέα «Μούσα» Ζωντανή οπτικογράφηση από τη συναυλία «Ανασκάπτοντας την παράδοση» 17ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου – 30 Ιουνίου 2014 Το Ασ̆ερόμπασμαν άκουσα το για πρώτην φοράν, την δεκαετίαν του ΄60, που τον αείμνηστον Θ. Καλλίνικον, που το ράδιον. Άρεσεν μου πολλά αλλά, η αλήθκεια, εν’ εγράφτηκεν […]