9 & 10 Σεπτεμβρίου «Μαθαίνω τες Κυπριακές Φωνές»

Διήμερα εργαστήρια από τον Μιχάλη Ττερλικκά, ερμηνευτή/ερευνητή της παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου Με τη συμμετοχή της Δρος Νικολέττας Δημητρίου, εθνομουσικολόγου

Τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν / Καμία εμπειρία δεν είναι απαραίτητη 

Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Οκτωβρίου

Χώρος: The Writing Room,  Έκτορος 20, 1016 Λευκωσία

Ώρες: 10:00 – 13:00

Στα πλαίσια του προγράμματος «Παραδοσιακός Πολιτισμός» του Υφυπουργείου Πολιτισμού

Για δηλώσεις συμμετοχής τηλ. 99610193

Κάπως Έτσι Εγίνην