8 Μαρτίου, Τετάρτη – Γυμνάσιο Αγ. Δομετίου

Ο Μιχάλης Ττερλικκάς θα κουβεντιάσει με ομάδα παιδιών του Γυμνασίου Αγ. Δομετίου για την παραδοσιακή Μουσική της Κύπρου και ειδικά για το κεφάλαιο «Τσ̆αττιστά τζ̆αι Τσ̆άττισμαν».