5 Νοεβρίου, Κυριακή – Άλωνα, Γιορτή της Ζιβανίας

Παραδοσιακή μουσική της Κύπρου και τραγούδια καταξιωμένων Κυπρίων συνθετών,
με τον Μιχάλη Ττερλικκά και τη μουσική του παρέα «Μούσα».

Κάπως Έτσι Εγίνην​