28 & 29 Οκτωβρίου «Μαθαίνω τες Κυπριακές Φωνές»

Διήμερα εργαστήρια από τον Μιχάλη Ττερλικκά, ερμηνευτή/ερευνητή της παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου Με τη συμμετοχή της Δρος Νικολέττας Δημητρίου, εθνομουσικολόγου

Τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν / Καμία εμπειρία δεν είναι απαραίτητη 

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Οκτωβρίου

Χώρος: Σπίτι της Κοντέας,  Πιαλέ Πασά 92, 6028 Λάρνακα

Ώρες: 10:00 – 13:00

Στα πλαίσια του προγράμματος «Παραδοσιακός Πολιτισμός» του Υφυπουργείου Πολιτισμού

Για δηλώσεις συμμετοχής τηλ. 99610193