25 και 26 Μαρτίου – «Οι Ποιητάρηδες τζ̆αι τα Τραούδκια τους»

Βιωματικά Εργαστήρια Υφυπουργείου Τουρισμού, από τον Μιχάλη Ττερλικκά.

Περιεχόμενο: Μαθαίνουμε τι ήταν οι ποιητάρηδες, πως δούλευαν, ποια ήταν τα θέματα των τραουδκιών τους, οι πρακτικές που χρησιμοποιούσαν, η δομή ενός ποιητάρικου τραουδκιού, οι ποιητάρικες φωνές. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες προσπαθούν με την καθοδήγηση του παρουσιαστή, να δημιουργήσουν είτε μόνοι τους είτε συνεργαζόμενοι, το δικό τους ποιητάρικον τραούδιν, βασισμένο σε πραγματικό ή φανταστικό γεγονός. Στο τέλος παρουσιάζουμε και σχολιάζουμεν τα έργα μας.

Χώρος: Μουσείο Λιθογλυπτικής Τέχνης, Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Λύμπια – Λευκωσία
Ώρες: 11:00 – 12:30 και 13:00 – 14:30
Τηλέφωνο για κρατήσεις: 99610193

Κάπως Έτσι Εγίνην