18 Μαρτίου, Καθαρή Δευτέρα

ΚΟΦΚΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΜΟΥΤΤΗΝ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΔΑΛΙΝ

Μιχάλης Ττερλικκάς με τη μουσική του παρέα «Μούσα»

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κατά τις 1μμ

Χώρος: Αποθήκες Δημαρχείου

Κάπως Έτσι Εγίνην​