1 Οκτωβρίου, Κυριακή – Σια «Παράδοσης καλέσματα τζ̆αι που την Σιαν εδέσματα»

Παραδοσιακή μουσική της Κύπρου και τραγούδια καταξιωμένων Κυπρίων συνθετών,
με τον Μιχάλη Ττερλικκά και τη μουσική του παρέα «Μούσα».

Πληροφορίες: 

Κάπως Έτσι Εγίνην