«Κυπραία Φωνή»

Παραδοσιακά Κυπριακά Τραγούδια – 1991 ( βινύλιο) – ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

Πλευρά Α
 1. Κότσιηνη Τρανταφυλιά  3:28
 2. Το Πλούμισμαν των Βκιολάρηδων – Γάμος  4:19
 3. Φωνή Ακαθκιώτισσα  2:54
 4. Η Μουζουρού του Μόρφου  3:18
 5. Τραγούδιν Τ’ Άη Γιώρκη  4:46
 6. Ο Βοσκός  4:00

Σύνολο: 22:45

Πλευρά Β

 1. Το Ρέσιν – Γάμος  4:02
 2. Μελωδία του Γάμου – Σόλο Λαούτο  1:30
 3. Τέσσερα τζαι Τέσσερα  4:46
 4. Η Μουζουρού  3:43
 5. Η Λυερή τζ’ ο Χάρος – Ποιητάρικη Φωνή  5:00
 6. Το Δειλεινόκαμμαν – Σόλο Πιθκιαύλιν  2:00

Σύνολο: 21:01