«Κυπραία Φωνή - Στ' αγνάρκα των τζαιρών..»

Διπλός Ψηφιακός Δίσκος – Δεκέμβρης 2002 – ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ

Η έκδοση περιλαμβάνει

 • 33 παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου και έχει συνολική διάρκεια 135 λεπτά. 
 • Συνοδεύεται δε από τετράγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) βιβλίο 420 σελίδων στο οποίο περιέχονται: 
  • Κείμενα για τη Δημοτική Μουσική.
  • Βιογραφικά και φωτογραφίες των συντελεστών.
  • Στίχοι και σχόλια για το κάθε τραγούδι
  • Πάνω από 60 παλιές φωτογραφίες από τη ζωή της Κύπρου παρμένες από το αρχείο του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου.

 Ψηφιακός Δίσκος 1

 1. Φωνή Καρπασίτισσα  3:43
 2. Το μήλον  3:36
 3. Φωνή Αυκορίτισσα  3:03
 4. Λούλλα μου, Μαρούλλα μου  4:25
 5. Ναννούρισμα  3:18
 6. Φωνή Παφίτιτζη – Β  5:32
 7. Το τραούδιν του Γιαννάτζη  4:21
 8. Σόλο λαούτο – Aυτοσχ.- Μοιρολόι  2:24
 9. Τσιάκκαρα – Μάκκαρα  3:55
 10. Η μουζουρού (Η παπαθκιά)  4:10
 11. Ο Πετράκκουρος  3:44
 12. Φωνή Λυσιώτισσα  3:12
 13. Φωνή Μαρινιωτού  5:16
 14. Φωνή των σατσιών (Ασερόμπασμαν)  3:56
 15. Η Ροδαφνούσα  9:31
 16. Σόλο πιθκιαύλιν  2:58

Σύνολο: 67:04

Ψηφιακός Δίσκος 2

 1. Φωνή Ποιητάρικη – Η λυερή τζ’ ο χάρος  4:55
 2. Νεκάλημαν (Μοιρολόι)  3:40
 3. Αγάπησα την που καρκιάς  3:35
 4. Φωνή Τηλλυρκώτισσα  3:24
 5. Ο κατιφές  4:08
 6. Φωνή Ίσια – Τρεις παραλλαγές  3:34
 7. Σόλο Λαούτο – Aυτ. – Η βρύση των Πεγειώτισσων  3:22
 8. Ή Αντρονίκη  4:05
 9. Ο δασονόμος  3:59
 10. Μανές (Μπάλος Α)  4:58
 11. Η λυερή τζαι το περτίτζιν  3:15
 12. Φωνή Κωμήτισσα  3:46
 13. Τέσσερα τζαι τέσσερα  4:58
 14. Φωνή Ακαθκιώτισσα  3:27
 15. Τ’ Άη Φιλίππου  2:43
 16. Της σούσας – Β  2:47
 17. Επήασιν οι σήκωσες  3:45

Σύνολο: 64:21