ΤΖΙΝΟΥΡΚΟΣ ΝΙΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ

ΤΖΙΝΟΥΡΚΟΣ ΝΙΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ Μιχάλης Ττερλικκάς Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008 Η Πρώτη μου επαφή με το τραούδιν ήταν που το γνωστόν ποίημαν του Ι. Γρυπάρη «Ο Πραματευτής», στα μαθητικά μου χρόνια. Υστερόττερα που άρκεψα να ασχολούμαι συστηματικά με την παραδοσιακήν μας μουσικήν, ήβρα το στην συλλογήν του Νέαρχου […]

ΝΤΙΛΛΙ – ΝΤΙΛΛΙ

ΝΤΙΛΛΙ – ΝΤΙΛΛΙ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008 https://www.youtube.com/watch?v=dghLsfcYoic Το «Ντίλλι –Ντίλλι» άκουα το την δεκαετίαν του ’60, που το ράδιον του ΡΙΚ, που τον αείμνηστον Θεόδουλον Καλλίνικον. Ο ίδιος αναφέρει, στο βιβλίον του «Κυπριακή Λαϊκή Μούσα», σ.151, ότι, σύμφωνα με αρκετούς […]

ΝΑΝΝΟΥΡΙΣΜΑΝ

ΝΑΝΝΟΥΡΙΣΜΑΝ Μιχάλης Ττερλικκάς Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008 Στην παράδοσην μας, τα μοιρολόγια τζ̆αι τα ναννουρίσματα εν’ αποκλειστικόν προνόμιον των γεναικών. Ο άντρας, είτε το θέλει, είτε όι, πρέπει να κάμνει τον δυνατόν, τον ασυγκίνητον. Τον στύλλον πόννα κουμπήσουν οι άλλοι πάνω του στα δύσκολα, για προστασίαν, για […]

ΜΑΝΕΣ – Μπάλος Α’

ΜΑΝΕΣ – Μπάλος Α’ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα» Βιολί: Δημήτρης Κατσαρής (Πιτρακκής) Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002 Οι Μανέδες, για τον σημμέρινον ερμηνευτήν της Παραδοσιακής μας Μουσικής, εν’ που τα πιο δύσκολα τραούδκια. Θωρώ το που λλόου μου. Την δεκαετίαν του ’60, τότες που αναγιώννουμουν στο χωρκόν […]

ΛΟΥΛΛΑ ΜΟΥ, ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΜΟY

ΛΟΥΛΛΑ ΜΟΥ, ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΜΟΥ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002 Το τραούδιν ανήκει στην  κατηγορίαν των τραουδκιών που μας ήρταν που την Μ. Ασίαν. Βλέπε το σχετικό κείμενο στο  https://mousalyra.com.cy/keimena/δημοσιεύσεις. Στην Κύπρον έκαμεν το γνωστόν, στην μορφήν που το ξέρουμεν σήμμερα,  ο αείμνηστος Θ. […]

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική Παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής» – 1998  Την δεκαετίαν του 60΄, που ήμουν μιτσ̆ής, τα μόνα κάλαντα που εξέραμεν ήταν τα Πανελλήνια Κάλαντα τζ̆αι κάποια ευρωπαϊκά. Το Έλατο, Άγια Νύχτα, Τρίγωνα Κάλαντα κλπ. Τζ̆είνα μας εμαθθαίνναν στο σκολείον! Μέσα σε τούτην την κατάστασην, […]

Η ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ (Η ΠΑΠΑΔΚΙΑ)

Η ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ (Η ΠΑΠΑΔΚΙΑ) Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002 Τον τζ̆αιρόν που εξεκίνησα να ασχολούμαι συστηματικά με την παραδοσιακήν μας μουσικήν, κατά το 1983, έξερα καμιάν εικοσαρκάν τραούδκια. Τζ̆είνα που έξερα που το χωρκόν μου το Καπούτιν τζ̆αι τα πκιο γνωστά του αείμνηστου […]

Η ΓΑΟΥΡΙΤΣΑ

Η ΓΑΟΥΡΙΤΣΑ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008 Χιουμοριστικόν Τραούδιν. Το τραούδιν τούτον άκουσα το για πρώτην φοράν σ’ έναν γάμον πριν πολλά γρόνια που τον Εφραίμην (Εφραίμης Ολύμπιος) τον κ̆ιολάρην που τα Λύμπια. Κατά που εκατάλαβα, τζ̆’ εδιασταύρωσα το τζ̆αι που άλλους, […]

Η ΒΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΓΕΙΩΤΙΣΣΩΝ

Η ΒΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΓΕΙΩΤΙΣΣΩΝ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008 Το πρώτον μου άκουσμαν ήταν που τον αείμνηστον Θεόδουλον Καλλίνικον, την δεκαετίαν του ’60. Που το 1983 ως το 1990, που εμακαρίστην,  επαίζαμεν το με τον αείμνηστον Γεώργιον Αβέρωφ. Στην συνέχειαν επαίζαμεν το […]

ΕΛΑ ΓΙΕ ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

ΕΛΑ ΓΙΕ ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα» Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008 Το τραούδιν «Έλα γιε του Γιακουμή» ανήκει τζ̆αι τούτον στην κατηγορίαν των τραουδκιών που μας ήρταν που την Μικράν Ασίαν, όπως πολλά που τα παραδοσιακά μας τραούδκια. Βλέπε το σχετικό κείμενο στο  https://mousalyra.com.cy/keimena/δημοσιεύσεις […]