ΦΩΝΗ ΝΕΚΑΛΙΣΤΗ

Μιχάλης Ττερλικκάς

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Η «Νεκαλιστή Φωνή» ή «Νεκαλιστή Αυκορίτισσα» εν’ μια που τες «Φωνές», που επήρεν το όνομαν της που το ύφος της. Νεκαλιόν ή νεκάλημαν στην Κύπρο λέγεται το μοιρολόιν.

Την «φωνήν» τούτην άκουσα την που τον μακαρίτην τον Πιερήν Πιερέττη, σε στίχους δικούς του, που εκφράζαν τον πόνον τζ̆αι τη νοσταλγία του πρόσφυγα για τον τόπο του. 

Στην δικήν μου ερμηνείαν επροτίμησα να εκφράσω το ερωτικόν νεκάλημαν. Εδκιάλεξα λοιπόν στίχους με έντονον ερωτικό πόνον, που την συλλογήν δίστιχων του Νέαρχου Κληρίδη, τζ̆’ επρόσθεσα τζ̆αι έναν δικόν μου στίχον.

Στην ηχογράφησην για την δισκογραφικήν έκδοσην το 2008 ήταν έναν που τα τραούδκια που εδκιάλεξα να παίξουν άλλοι φίλοι μουσικοί. Ο Ευξίφιος Σατσ̆ιάς στο κ̆ιολίν, ο Γιώργος Φούντος στο λαούτον τζ̆αι ο Γιάννος Κυριακίδης στην Ταμπουτσ̆ιάν εδώσαν έναν πολλά καλόν αποτέλεσμαν.

Μιχάλης Ττερλικκάς

4 του Αούστου, 2019