ΦΩΝΗ ΛΥΣ̆ΙΩΤΙΣΣΑ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική Παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Την «Λυσ̆ιώτισσαν» άκουα την που το ράδιον, που την δεκαετίαν του 60΄ που τον Χριστοφήν Τζ̆ιρτζ̆ιπήν που την Λύσην τζ̆’ ετραούδουν την όπως την αττυμούμουν, που τον τζ̆αιρόν που άρκεψα να κάμνω συναυλίες. Την δεκαετίαν του 90΄ έπκιασα του συνέντευξην τζ̆’ ετραούδησεν μου την. Για την δικήν του σχέσην με την φωνήν είπεν μου:

«Εγιώνι την φωνήν τούτην άκουσα την που τον χωρκανόν μου τον Μένοικον του Καγκάρη.

Έβαλα της τζ̆αι τα δικά, μου τζ̆’ επαράλλαξα την. Επήα μιαν ημέραν τζ̆ειαμαί στο μαχαζίν του Καστέα τζ̆αι λαλώ του:

  – Κωστή, άκου τού’ν την φωνήν τζ̆αι πε μου αν σου αρέσκει.

Ετραούδησα του την τζ̆’ άρεσεν του. Επήρα τζ̆’ εγιώνι πάνω μου τζ̆’ ετραούδουν την έτσι.»

Εγιώ λαλώ έβαλεν καλά την σφραγίδαν του ο Τζ̆ιρτζ̆ιπής, τζ̆αι στην ουσίαν τζ̆είνος την έκαμεν γνωστήν. Οι υπόλοιποι εκλουθήσαμεν του.

Ο Κωστής Κωστέας, πρωτεργάτης στη δημιουργία του ΣΥ.ΚΑ.ΛΥ, είπεν μου ότι η «Λυσ̆ιώτισσα» εν’ έναν μείγμαν της «Αυκορίτισσας» της «Κοτσ̆ινοήτισσας» τζ̆αι της «Παραλιμνίτισσας».

Με τούτα ούλλα στον νουν μου έβαλα τζ̆’ εγιώ το χαλίτζ̆ιν μου, τζ̆’ ετραούδουν την για κάμποσον τζ̆αιρόν στες συναυλίες. Όσες φορές την ετραούδησα τζ̆’ έπαιζεν μου βκιολίν ο Δημήτρης Κατσαρής (Πιτρακκής), παλιός βκιολάρης που την Λύσην τζ̆αι που τους πρώτους στο ΣΥ.ΚΑ.ΛΥ, έβκαιννεν μου πιο γλυτζ̆ιά. Με τες πολλές φορές εκατάλαβα ότι ο λό’ς ήταν το παίξιμον του Πιτρακκή. Έτσι, το 2002 που την ηχογραφήσαμεν στο στούτιο για την δισκογραφικήν έκδοσην: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών», επροτίμησα να παίξει βκιολίν ο Πιτρακκής.

Στο συγκεκριμένον βίντεο, που είναι από εκπομπή του MEGA TV, το 2000, παίζουν οι μουσικοί: Κώστας Καρπασίτης (βκιολίν), Γιάννης Σουρουλλάς (λαούτον) τζ̆αι Νίκος Σουρουλλάς (ταμπουτσ̆ιαν).

Μιχάλης Ττερλικκάς

7 του Μάη, 2016