ΦΩΝΗ ΚΑΡΠΑΣΙΤΙΣΣΑ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Παναγιώτης Νικολαΐδης (λαούτο)
Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Την Καρπασίτισσαν άκουσα την γύρω στα 1983, που τον αείμνηστον Χριστόδουλον Πίπην. Έπαιζεν, τότε, λαούτον τζ̆’ ετραούδαν με τον αείμνηστον Γεώργιον Αβέρωφ (βκιολίν) στο χορευτικόν συγκρότημαν του άλλου αείμνηστου, Μίκη Σ̆ιακαλλή. Ήταν που τζ̆ειαμαί που εξεκίνησα την ουσιαστικήν μου πορείαν στην παραδοσιακήν μουσικήν της Κύπρου.

Υστερόττερα ενεκάτωσα τζ̆’ ηύρα τζ̆αι την ηχογράφησην του αείμνηστου Θεόδουλου Καλλίνικου. Με τούτες τες δκυο ερμηνείες να κυκλοφορούν μέσα μου άρκεψα τζ̆’ εγιώ να την τραουδώ. Τες πιο πολλές φορές ετραούδουν την ακαπέλλα, δηλαδή, δίχα την συνοδείαν οργάνων. Ήταν που τα πρώτα τραούδκια που εμπήκαν στο ρεπερτόριον μου, άμαν άρκεψα να κάμνω τες πρώτες μου συναυλίες, κατά το 1987. Για πολλύν τζ̆αιρόν, μάλιστα, ήταν το τραούδιν με το οποίον εξεκίνουν τες συναυλίες.

Μέσα ’πο τούτα ούλλα εδημιουργήθηκεν μέσα μου η δική μου ερμηνεία της Καρπασίτισσας, που την ηχογράφησα τζ̆’ εκυκλοφόρησεν στην δισκογραφικήν μου έκδοσην «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών», το 2002.

Μιχάλης Ττερλικκάς
5 του Γεννάρη, 2016