ΦΩΝΗ ΙΣ̆ΙΑ -Τρεις παραλλαγές

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική Παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Η «Ίσ̆ια», κατά το Θεόδουλον Καλλίνικον εν’ πολλά παλιά «φωνή» με πολλές παραλλαγές τζ̆αι κατά τον ίδιον εν’ η βάση πολλών άλλων φωνών. Κάποιαν που τούτες τες παραλλαγές της «ίσ̆ιας», πριν καμιάν πεηνταρκά γρόνια, εξέραμεν ούλλοι, που τον τζ̆αιρόν που είμαστιν μιτσοί. Ήταν η φωνή που ετραουδούσαν τα διάφορα ερωτικά δίστιχα, στους γάμους, τζ̆αι σε άλλες διασκεδάσεις, τζ̆’ εμείς οι μιτσ̆οί, στην παρέαν τζ̆αι στο παιγνίδιν μας, ακόμα. Έτσι, έξερα τζ̆’ εγιώ μιαν πο τούτες.

Υστερόττερα, που ασχολήθηκα με το παραδοσιακόν μας τραούδιν έμαθα τζ̆’ άλλες, που τους αείμνηστους Γεώργιον Αβέρωφ τζ̆αι Θεόδουλον Καλλίνικον, μα τζ̆αι που άλλους μουσικούς μου συνεργάτες της παλιάς γενιάς. 

Στες διάφορες αναζητήσεις μας με την μουσικήν μου παρέαν «Μούσαν», έβαλα κάτω την ιδέαν, να δοτζ̆ιμάσουμεν έναν σμίξιμον με τρεις παραλλαγές της «Ίσ̆ιας» σε έναν τραούδιν. Δκυο στροφές που την κάθε μιαν. Εδοτζ̆ιμάσαμεν το, άρεσεν μας, επαίζαμεν το κάμποσον τζ̆αιρόν στες συναυλίες, τζ̆αι αφού άρεσεν τζ̆αι του κόσμου, το 2002 ηχογραφἠσαμεν το για την έκδοσην «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών».

Μιχάλης Ττερλικκάς

12 τ’ Αούστου, 2019