ΤΣ̆ΙΦΤΕΤΤΕΛΛΙΝ ΤΩΝ 9 ΣΕΛΙΝΙΩΝ

Μιχάλης Ττερλικκάς

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Ο φίλος μου ο Πιτρακκής (Δημήτρης Κατσαρής) ανάμεσα στες πολλές κουβέντες που μου είπεν για την ζωήν του τζ̆αι για πολλά άλλα, είπεν μου ότι επκιέρωννεν στον δάσκαλον (τον τότε τζ̆αιρόν περίπου πριν 70 γρόνια) 5 σελίνια για το κάθε κομμάτιν που του εδίαν γραμμένον σε νότες. Για το τσ̆ιφτεττέλλιν τούτον, επειδή ήτουν νάκκον πκιο μιάλον, επκιέρωσεν 9 σελίνια. Που τον τζ̆αιρόν που μου έκαμεν την ιστορίαν, άμαν θέλω να το παίξει, λαλώ του: «Μάστρε, παίξε το τσ̆ιφτεττέλλιν των 9 σελινιών!»

Το 2008 ηχογραφήθηκεν με τον Πιτρακκήν στο κ̆ιολίν για την δισκογραφικήν μου έκδοσην «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας».

Στην μνήμην λοιπόν του Δημήτρη Κατσαρή, του Πιτρακκή, που μας έφυεν στες 22 του Δετζ̆έβρη, του 2020.

Μιχάλης Ττερλικκάς

22 του Φερβάρη, 2023