ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ ΤΖ̆ΑΙ ΜΙΑΝ ΤΟΜΑΤΑΝ

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική Παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Το τραγούδιν τούτον εσιγοτραούδησεν μου το μια δκυο φορές, ο αείμνηστος Θεόδουλος Καλλίνικος, τότες που εβρεθούμαστιν συχνά, στες αρκές της δεκαετίας του 80΄. Εβελόνιασα το, αλλά ’εν ιμπόρω να πω ότι το έπκιαα τέλλεια. Είχα όμως την τύχην να το ακούσω ξανά που τον ίδιον, τζ̆αι να το ηχογραφήσω, που το ετραούδησεν, με την χορωδίαν του, στην τιμητικήν εκδήλωσην που εδιοργάνωσεν για λλόου του η Εταιρεία Κυπρίων Συνθετών, στην Πύλην Αμμοχώστου στες 14 του Νιόβρη, το 2001.

Πάνω, κάτω το 2005 έβκαλα το ξανά που τα συρτάρκα του νου τζ̆αι των ηχογραφήσεων. Όπως κάμνουμεν με ούλλα τα τραούδκια, εβρεθήκαμεν με την μουσικήν μου την παρέαν, ετραούδησα τους το ξανά τζ̆αι ξανά, ώστι τζ̆’ εμάθαν να το παίζουν. Βκιολίν, λαούτον τζ̆αι ταμπουτσ̆ιά. Έπκιαεν την πρώτη του μορφήν τζ̆’ αρκέψαμεν να το τραουδούμεν στες συναυλίες μας. Έτσι κάμνουμεν με ούλλα τα τραούδκια. Με τον τζ̆αιρόν εψήθηκεν, τζ̆’ εγίνηκεν δικόν μας. Εδκιάλεξα τους στίχους που μ’ αρέσκαν, ’πο τζ̆είνους που υπήρχαν, επίντωσα τζ̆’ έναν δικόν μου,

Τρεις ελιές, μα κολυμπάτες

εκαΐλησεν, ταχάτες

τζ̆’ ’εν θα γλέπω πιον τες στράτες.

τζ̆’ ήταν έτοιμον, πιον, για ηχογράφησην.

Ηχογραφήθηκεν τζ̆’ εκυκλοφόρησεν το 2008.

Μιχάλης Ττερλικκάς

11 τ’ Αούστου, 2015