ΤΟ ΜΗΛΟΝ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μιχαλάκης Ηλία (βιολί)

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Το Μήλον εν’ έναν τραούδιν/χορός καρτζ̆ιλαμάς. Έξερα το που τον τζ̆αιρόν που ήμουν μιτσής στο χωρκόν μου το Καπούτιν. Αθθυμούμαι που το εχορεύκαν στους γάμους. Θέμα τες πιο πολλές φορές ετραουδούσαν το οι ίδιοι οι χορευτές.

Που το 1983 ως το 1990 που εσυνεργάζουμουν με τον μακαρίτην τον Γεώργιον Αβέρωφ, στο συγκρότημαν  «Οι Αδούλωτοι – Σ̆ιακαλλή» ήταν έναν που τα τραούδκια που επαίζαμεν.

Υστερόττερα, το 1993, σε έναν ταξίδιν στην Αίγυπτον με την χορωδίαν τζ̆αι το χορευτικόν συγκρότημαν της Cyta, κ̆ιολάρης ήταν ο φίλος μου ο Μιχαλάκης Νίκου Ηλία, που την Κώμαν του Γιαλού. Πριν που το ταξίδιν εν εκάμαμεν πρόβαν. Ελάλεν μου ο Μιχαλάκης «Κάμνουμεν πά’ στο πλοίον ώστι να πάμεν σιόρ!»

Εκοντεύκαμεν να φτάσουμεν στο λιμάνιν τζ̆αι πρόβαν εν είσ̆εν να κάμουμεν ακόμα. Όποτε ελάλουν του Μιχαλάκη για πρόβαν, ελάλεν μου «υστερόττερα». Άμαν εκατάλαβα ότι κατά που επηαίνναμεν, ήταν να βκούμεν να παίξουμεν δίχα πρόβαν, επιστράτευσα την ζιβανίαν. Πάμεν, λαλώ του Μιχαλάκη, στην καμπίνα μου τζ̆’ έχω σπουδαίαν ζιβανίαν. Εν έθελεν δεύτερον λό’ν. Ύστερις που λλίες πιννιές, άρκεψεν να παίζει τζ̆εν εσταμάταν. Η πρόβα εγύρισεν γλέντιν. Μέσα στα πολλά που έπαιξεν ήταν τζ̆αι «Το Μήλον» σε τούτην την παραλλαγήν που μου άρεσεν πολλά. Έτσι, άμαν ήρτεν η ώρα της ηχογράφησης, το 2002, ηχογραφήσαμεν το με τον Μιχαλάκην στο κ̆ιολίν.  

Μιχάλης Ττερλικκάς

10 του Αούστου, 2019