Ο ΚΑΤΙΦΕΣ

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Ο Κατιφές ανήκει στην κατηγορίαν των τραουδκιών που μας ήρταν που την Μικράν Ασίαν, όπως πολλά που τα παραδοσιακά μας τραούδκια. Βλέπε το σχετικό κείμενο στο  https://mousalyra.com.cy/keimena/δημοσιεύσεις. Υπάρχει τζ̆αι στα τούρτζ̆ικα με τίτλον «Katifeden Kesesi» ή «Katife». Επίσης υπάρχει τζ̆αι στα ελληνικά με τίτλον «Κατιφές» ή «Καδίφης». Ετραουδούσαν το, επίσης, τζ̆αι τραουδούν το τζ̆αι οι Τουρκοκύπριοι.

Τον «Κατιφέν» άκουσα τον τζ̆αι έμαθα τον που τον αείμνηστον Πκιερήν Πκερέττην, τον οποίον είχα πρότυπον για την δικήν μου ερμηνείαν 

Μιχάλης Ττερλικκάς

29 του Μάη, 2016