ΛΟΥΛΛΑ ΜΟΥ, ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΜΟΥ

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Το τραούδιν ανήκει στην  κατηγορίαν των τραουδκιών που μας ήρταν που την Μ. Ασίαν. Βλέπε το σχετικό κείμενο στο  https://mousalyra.com.cy/keimena/δημοσιεύσεις. Στην Κύπρον έκαμεν το γνωστόν, στην μορφήν που το ξέρουμεν σήμμερα,  ο αείμνηστος Θ. Καλλίνικος. 

Που την δεκαετίαν του ’60 που αθθυμούμαι, μα τζ̆αι υστερόττεα, εν έλειπεν που καμιάν διασκέδασην. Γιατί όπως τζ̆αι άλλα τραούδκια επροσφέρετουν για την συμμετοχήν ούλλης της παρέας. Ο καλοφωνάρης του τραπεζιού «εσόλαρεν», που λαλούμεν, τζ̆’ οι άλλοι επαναλαμβάνναν ομαδικά τον στίχον τζ̆αι τα γνωστά «τρα λα λα…».

Για γρόνια πολλά εκουβάλουν τούτην την εικόναν (ηχοεικόναν καλλύττερα):

Άμαν, ύστερις που τες σχετικές πιννιές, έρκετουν η ώρα της τραουδκιάς, ο νοικοτζ̆ύρης αχτύπαν σιγανά – σιγανά την πρότσαν για το μασ̆αίριν πάνω στο πιάτον του τζ̆’ εκουδούνιζεν. Τούτον ήταν το σημάιν ότι κάποιος είσ̆εν να τραουδήσει. Εκόβκαν ούλλοι το κουβεντολόιν τζ̆’ άρκευκεν η τραουδκιά. Άμαν ετέλειωννεν το τραούδιν, αντί τα σημμερινά χειροκροτήματα, αχτυπούσαν ούλλοι τες πρότσες πάνω στα πιάτα τους, ίλαρα τζ̆αι προκομμένα, για να δείξουν την ικανοποίησην τους.

Με τούτην την εικόναν στο μυαλόν μου, άμαν ήρτεν η ώρα να ηχογραφήσουμεν το τραούδιν, εθέλησα να ζωντανέψω τούτον το κλίμαν στον ακροατήν. Εστήσαμεν, λοιπόν, κανονικόν τραπέζιν στο στούντιο, με ποτά τζ̆αι μεζέδες εσυναχτήκαμεν συνεργάτες, μουσικοί τζ̆αι φίλοι τζ̆’ εκάμαμεν την ηχογράφησην χωρίς όργανα.

Μιχάλης Ττερλικκάς

13 του Απρίλλη, 2021