Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΜΕΡΟΝ

Μιχάλης Ττερλικκάς

Δισκογραφική έκδοση: «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής» – 1998

Την δεκαετίαν του 60΄, που ήμουν μιτσ̆ής, επήαιννα τακτικά στην εκκλησ̆ιάν. Ούλλα τα κοπελλούδκια επηαίνναμεν, τότε.

Άκουα, γιατί τζ̆αι που λαλείτε τους ψάλτες, τζ̆αι πεντέξη τροπάρια τζ̆αι ύμνους έμαθα τα. Υστερόττερα, πά’ στα κοσιέξη μου, έκαμα τζ̆αι Βυζαντινήν Μουσικήν στον αείμνηστον Θ. Καλλίνικον δκυο μισά γρόνια. Εν’ η αλήθκεια, όμως, ’εν εκολλήσαν τζ̆αι πολλά πράματα γιατί έφτασα τζ̆’ εβάρησα πιον στην τραουδκιάν.

Το 1998, που έκαμνα την δισκογραφικήν μου έκδοσην: Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής, είπα να βάλω τζ̆αι δκυο ύμνους. ’Εν ιμπόρω να πω ότι τους έψαλλα. Εν’ κάτι μεταξύ ψαλμουδκιάς τζ̆αι τραουδκιάς. Όπως τους αττυμούμουν που τον θκειον μου το Τσουρήν τζ̆αι τον Χατζ̆ηάννην, τους ψάλτες του χωρκού μου, τζ̆αι όπως επεζέψανιν μέσα μου με τον τζ̆αιρόν, που όσα άκουα.

Η Παρθένος Σήμμερον, λοιπόν. Μοιράζουμαι το μιτά σας, τα φετινά Γριστούγεννα.

Καλά Γριστούγεννα

Μιχάλης Ττερλικκάς

22 του Δετζ̆έβρη, 2015