ΕΛΑ ΓΙΕ ΤΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Το τραούδιν «Έλα γιε του Γιακουμή» ανήκει τζ̆αι τούτον στην κατηγορίαν των τραουδκιών που μας ήρταν που την Μικράν Ασίαν, όπως πολλά που τα παραδοσιακά μας τραούδκια. Βλέπε το σχετικό κείμενο στο  https://mousalyra.com.cy/keimena/δημοσιεύσεις

Το μοναδικόν μου άκουσμαν ως τον τζ̆αιρόν που το ηχογράφησα, ήταν που τον αείμνηστον Θεόδουλον Καλλίνικον, που τες ηχογραφήσεις του στο ΡΙΚ. Υστερόττερα, ανακάλυψα ότι υπάρχει επίσης στο αρχείον του ΡΙΚ, σε ηχογράφησην του 1973, μια άλλη παραλλαγή του τραουδκιού που τον Πάτροκλον Δημητρίου που τες Κέδαρες της Πάφου,  με άλλους στίχους, σε πιο γλήορον ρυθμόν τζ̆αι  μελωδίαν καμπόσον διαφορετικήν. 

Γιατί τζ̆αι  που λαλείτε άμαν το άκουσα που τον αείμνηστον Θ. Καλλίνικον άρεσεν μου πολλά η μελωδία του, τζ̆αι  όπως κάμνουμεν με ούλλα τα τραούδκια, εβρεθήκαμεν με την μουσικήν μου παρέαν, ετραούδησα τους το ξανά τζ̆αι ξανά, ώστι τζ̆’ εμάθαν να το παίζουν. Κ̆ιολίν, λαούτον τζ̆αι ταμπουτσ̆ιά, τζ̆’ αρκέψαμεν να το τραουδούμεν στες συναυλίες. Τούτον εγίνην κατά το 2002. Με τον τζ̆αιρόν εψήθηκεν, τζ̆’ εγίνηκεν δικόν μας. 

Το τραούδιν εν’ ευτράπελον. Μάλιστα στην καταγραφήν του αείμνηστου Θ. Καλλίνικου στο βιβλίον του «Κυπριακή Λαΐκή Μούσα» οι στίχοι έχουν πιο καυτήν συνέχειαν. 

Το τραούδιν διασταυρώνεται τζ̆αι  που την Αλίκην Κωνσταντίνου που τον Άην Γιάννην της Μαλούντας, η οποία στο βιβλίον της «Θησαυροί της Κύπρου» γράφει ότι το άκουσεν κατά το 1949 που μιαν τυφλή ηλικιωμένην, την Ελένην την Φκιακούν στο χωρκόν της αλλά όι τραουδιστόν, λογιαστόν. 

Άμαν λοαρκάσουμεν ότι η καταγραφή που τον Θ. Καλλίνικον εγίνην στη Ζώδκιαν το 1934, τζ̆αι τες άλλες δκύο πηγές, από τον Άην Γιάννην της Μαλούντας τζ̆αι  τες Κέδαρες της Πάφου, μπορούμεν να βκάλουμεν το συμπέρασμαν, ότι το τραγούδιν ήταν πολλά γνωστόν στην Κύπρον τον τότε τζ̆αιρόν. Παραλλαγή του τραγουδκιού με παρόμοιους στίχους, αλλά διαφορετικήν μελωδίαν υπάρχει τζ̆αι  στον Πόντο με τον τίτλο: «Ο Έτερον κι’ η Λυγερή», κατά που μου είπεν ο αγαπητός μου φίλος Άγγελος Ασλανίδης.

Το τραούδιν ηχογραφήσαμεν το με την «Μούσαν», τζ̆’ εμπήκεν στην δισκογραφικήν έκδοσην: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας», το 2008.

Μιχάλης Ττερλικκάς

16 του Ιούλη, 2021