ΑΓΑΠΗΣΑ ΤΗΝ ΠΟΥ ΚΑΡΚΙΑΣ

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Το τραούδιν «Αγάπησα την που καρκιάς» ανήκει τζ̆αι τούτον στην κατηγορίαν των τραουδκιών που μας ήρταν που την Μικράν Ασίαν, όπως πολλά που τα παραδοσιακά μας τραούδκια. Βλέπε το σχετικό κείμενο στο  https://mousalyra.com.cy/keimena/δημοσιεύσεις/. 

Το πρώτον μου άκουσμαν ήταν που τον αείμνηστον Θεόδουλον Καλλίνικον, την δεκαετίαν του 60’. Που το 1983 ως το 1990, που εμακαρίστην,  επαίζαμεν το με τον αείμνηστον Γεώργιον Αβέρωφ.

Παλιά, το τραούδιν ήταν αργόν. Επειδή όμως ο ρυθμός του εν’ χορευτικός, τζ̆αι επειδή στην εποχήν μας πάμεν συνέχεια παλαριστοί, το τραούδιν τες πιο πολλές φορές παίζεται γλήορον  τζ̆αι χορεύκεται.

Επειδή εμέναν αρέσκουν μου πιο πολλά τα τραούδκια τα γιαβάσ̆ικα, γιατί βρίσκω τα πιο γλυτζ̆ιά, το 2002, που ήρτεν η ώρα του να το ηχογραφήσουμεν, επροτίμησα να το τραουδήσω αργὀν. 

Αφιερωμένον σε ούλλους, μα πιο πολλά σε τζ̆είνους που τους αρέσκουν τα αργά, τα γλυτζ̆ιά, τα μελένα, όπως τζ̆’ εμέναν…

Μιχάλης Ττερλικκάς

31 του Μάη, 2016