24 Σεπτεμβρίου, Κυριακή – Πραστειό Αυδήμου, 9ο Φεστιβάλ Χαλλουμιού

Παραδοσιακή μουσική της Κύπρου και τραγούδια καταξιωμένων Κυπρίων συνθετών,
με τον Μιχάλη Ττερλικκά και τη μουσική του παρέα «Μούσα».

Κάπως Έτσι Εγίνην