ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕΓΓΑΡΟΣ – Παρασκευή 4 Αυγούστου

Εν’ ούλλα έτοιμα για την συναυλίαν «Έξω που τα νερά μας».
Μιχάλη Ττερλικκάς – Fuzz Bus.
Κόψετε τα εισιτήρια σας που δαμαί τζαι κοπιάστε
Κάπως Έτσι Εγίνην