«Των Γεννών τζαι της Λαμπρής»

Kυπριακά και άλλα ελληνικά κάλαντα, θρησκευτικά τραγούδια της Κύπρου και ύμνοι – 1998

Κατάλογος Τραγουδιών

Των Γεννών

1. Κυπριακά Κάλαντα  6:09 
2. Κάλαντα Βυζαντινά – Κοτυώρων πόντου  2:32 
3. Κάλαντα Δωδεκανήσου – Κως  2:10 
4. Η παρθένος Σήμερον  1:52

Της Πρωτοχρονιάς 

5. Κυπριακά Κάλαντα  6:07 
6. Ο Άης Βασίλης  2:39

Των Φώτων 

7. Κυπριακά Φωτοκάλαντα  6:45 
8. Καλημέρα πάντες ω! Αδελφοί – Πάτμος  4:43

Της Λαμπρής 

9. Το Τραούδιν του Λαζάρου  6:05 
10. Τον Νυμφώνα σου Βλέπω  1:10 
11. Ο Θρήνος της Παναγίας  7:16 
12. Το Τραούδιν της Ανάστασης  4:58 
13. Το Τραούδιν τ’ Άη Γιώρκη  4:34