ΦΩΝΗ ΑΚΑΘΚΙΩΤΙΣΣΑ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική Παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Την «Ακαθκιώτισσαν» άκουσα την τζ̆’ εβελόνιασα την κάμποσον, που τον αείμνηστον Αντρέαν Μαππούραν το 1979 στο στούτιο του Κεραυνού στον στρόβολον. Τούτη, όμως εν μια άλλη ιστορία. Όπκοιος θέλει μπορεί να έβρει λεπτομέρειες στην τραουδοϊστορίαν μου με τίτλον «Πικκαρισμένον τσ̆ιάττισμαν». Υστερόττερα κατά το 1983 άκουσα την τζ̆αι που τον αείμνηστον Θεόδουλον Καλλίνικον τζ̆αι τον μακαρίτην τον Χριστόδουλον Πίπην. 

Για κάμποσον τζ̆αιρόν ετραούδουν την με τον αείμνηστον Γεώργιον Αβέρωφ στες παραστάσεις του συγκροτήματος του μακαρίτη του Σ̆ιακαλλή. Το 1991 ηχοφράφησα την τζ̆’ εκυκλοφόρησεν στον δίσκον βινυλίου «Κυπραία Φωνή». Κ̆ιολίν σε τζ̆είνην την ηχογράφησην έπαιξεν ο Κούλλης Φυλακτού. Ο Θεός να τον έσ̆ει καλά τον φίλον μου. Επεράσαμεν κάμποσα μαζίν, στα ταξίδκια με το συγκρότημαν, μα τζ̆αι σε παραστάσεις 

στην Κύπρον.

Υστερόττερα ηχογραφήσαμεν την ξανά με την «Μούσαν» για την Δισκογραφικήν έκδοσην «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών».

Στην μνήμην του Αντρέα Μαππούρα, του Θεόδουλου Καλλίνικου, του Γεώργιου Αβέρωφ τζ̆αι του Χριστόδουλου Πίπη.

Μιχάλης Ττερλικκάς

15 του Γεννάρη, 2017