ΤΟ ΤΡΑΟΥΔΙΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΤΖ̆Η

Μιχάλης Ττερλικκάς – μουσική παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Το «Τραούδιν του Γιαννάτζ̆η» άκουσα το για πρώτην φοράν κατά το 1987, που το ράδιον του ΡΙΚ. Που τες πρώτες νότες εσ̆σ̆ίττισεν με, τζ̆’ έστησα ’φτιν. Εσυγκράτησα τζ̆αι τ’ όνομαν του τραουδιστή. Γιάννης Ζαβρός. Που τζ̆είνην την πρώτην φοράν εβελόνιασα το κάμποσον, τζ̆’ άρκεψα να το σιανοτραουδώ. ‘Υστερις που πεντέξη γρόνια, ἐλαχεν να βρεθώ σε κάποιαν εκδήλωσην για τραουδκιάν. Στην ίδιαν εκδήλωσην έπαιζεν κ̆ιολίν τζ̆’ ο Γιαννής, με έναν χορευτικόν συγκρότημαν, τζ̆’ ετραούδησεν τζ̆αι τον «Γιαννάτζ̆ην». Τον Γιαννήν εν τον έξερα, μα εκατάλαβα τον που την φωνήν. Εν τα ’κατάφερα να του συντύχω, γιατί ύστερα που το σχήμαν του ετραουδούσαμεν εμείς. Ώστι να ποσπαστούμεν έφυεν. Το τραούδιν όμως εβελόνιασα το καλά. Έπρεπεν όμως νά ’βρω τζ̆αι ούλλους τους στίχους, γιατί ο Γιαννής ετραούδαν δκυο – τρεις στροφές, μανιχά. Ποδά τζ̆αι δα επιάαν σειράν τα βιβλία. Ήβρα διάφορες παραλλαγές, με κάποιες διαφορές στον στίχον: Κυπριακά Δημοτικά τραγούδια – Νέαρχου Κληρίδη – «Το Τραούδιν του Γιαννάτζ̆η», Κυπριακοί Ρυθμοί και Μελωδίες – Σώζου Τομπόλη – «Ο Γιαννάτζ̆ης», Κυπριακή Λαϊκή Μούσα – Θ. Καλλίνικου – «Η Πελλομάνα». Επειδή, όπως πολλά που τα παραδοσιακά μας τραούδκια, εν’ κάμποσον μιάλον, έκοψα ποτζ̆εί, έραψα ποδά με τέθκοιον τρόπον, που να μιτσ̆ιάνει, δίχα να χάννεται η συνέχεια της ιστορίας.

Ύστερις πο τούτον εγύρεψα να το έβρω τζ̆αι που αλλού, ηχογραφημένον. Ήβρα το που ηχογραφήσεις του αείμνηστου Θεόδουλου Καλλίνικου στο ΡΙΚ. Ήταν περίπου το ίδιον, με κανέναν κέντημαν παραπάνω. Με τες δκυο ερμηνείες στον νουν μου, του Γιαννή τζ̆αι του Καλλίνικου άρκεψα να το τραουδώ τζ̆’ έκτισα την δικήν μου ερμηνείαν.  

Άμαν τζ̆’ εσιούρεψα το, όπως κάμνουμεν με ούλλα τα τραούδκια, εβρεθήκαμεν με την μουσικήν μου παρέαν, ετραούδησα τους το ξανά τζ̆αι ξανά, ώστι τζ̆’ εμάθαν να το παίζουν, τζ̆’ αρκέψαμεν να το τραουδούμεν στες συναυλίες. Το 2002 ηχογραφήσαμεν το στο στούτιο τζ̆’ έμπην στην δισκογραφικήν έκδοσην: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών».

Ο Γιάννης Ζαβρός: Ένα – δκυο γρόνια υστερόττερα, σε μιαν εκδήλωσην εβρεθήκαμεν ξανά με τον Γιαννήν. Τούτην την φοράν εσυντύχαμεν. Είχα τζ̆αι μιτά μου αντίτυπα της έκδοσης τζ̆’ έδωκά του. Που τότε, σιγά –σιγά εγινήκαμεν φίλοι τζ̆αι συνεργάτες. Ο Γιαννής παίζει κ̆ιολίν, λαούτον, πυθκιαύλιν τζ̆αι άλλα όργανα τζ̆αι τραουδά τζ̆αι πολλά καλά. Κατασκευάζει τζ̆αι λαούτα. Το 2008 έπαιξεν βκιολίν σε δκυο τραούδκια στην δισκογραφικήν μου έκδοσην «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας», που τα ετραούδησεν ο Βυρωνής. Η Φιλία μας κρατεί ως τωρά.

Αφιερωμένον στον φίλον μου τον Γιαννήν Ζαβρόν

Μιχάλης Ττερλικκάς

27 του Γεννάρη, 2017