ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ

Μιχάλης Ττερλικκάς

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Το τραούδιν «Το Γιασεμί» ανήκει τζ̆αι τούτον στην κατηγορίαν των τραουδκιών που μας ήρταν που την Μικράν Ασίαν. Βλέπε το σχετικό κείμενο στο  https://mousalyra.com.cy/keimena/δημοσιεύσεις. 

Άκουσα το για πρώτην φοράν που τον αείμνηστον Θεόδουλον Καλλίνικον, που το ΡΙΚ. Στες αρκές της δεκαετίας το ’60.

Τότε αγαπήθηκεν πολλά που τον κόσμον. Τζ̆’ αττυμούμαι ότι ετραουδκιέτουν σχεδόν σε ούλλες τες διασκεδάσεις. Ένας καλοφωνάρης ετραούδαν σόλο τζ̆αι οι υπόλοιποι εκάμναν τες επαναλήψεις.

Με τούτον τον τρόπον άρκεψα να το τραουδώ τζ̆’ εγιώ που τότες.

Τα τελευταία χρόνια ετραουδήθηκεν τζ̆’ ηχογραφήθηκεν που πολλούς. Κυπραίους τζ̆αι Ελλαδίτες τραουδιστές. Τζ̆αι μπορώ να πω ότι απόκτησεν μιαν ταυτότηταν που σημαίνει «Κύπρος». 

Επειδή η μελωδία, ο ρυθμός, τζ̆αι ο στίχος προσφέρεται για ερμηνείαν που παραπέμπει σε μελωδικότηταν τζ̆αι τρυφερότηταν, σχεδόν όσοι το ετραουδήσαν εδώσαν του τούτην την διάσταση. Εναρμονίστηκεν, μάλιστα τζ̆αι που πολλές χορωδίες.

Στην δικήν μου ανάμνησην, όμως, έμεινεν ως τραούδιν της παρέας. Έτσι άμαν ήρτεν η σειρά του να το ηχογραφήσω έδωσα του τούτον το ύφος. Που διατηρεί την μελωδικότηταν του αλλά διά τζ̆αι μιαν εικόναν της παρέας. Πιο συγκεκριμένα είδα το τζ̆΄ αντμετώπισα το ως μιαν συνομιλίαν/σμίξιμον μεταξύ του σολίστα, των φωνών συνοδείας τζ̆αι του λαούτου.

Τούτη η ερμηνεία εν’ φυσικόν να ξενίζει πολλούς που το ακούσαν για πρώτην φοράν, τζ̆αι στην συνέχεια πολλές φορές με έναν άλλον ύφος. Το ύφος που του εδώσαν σχεδόν ούλλοι οι άλλοι ερμηνευτές. 

Μιχάλης Ττερλικκάς 

9 του Γεννάρη, 2018