Ο ΠΕΤΡΑΚΚΟΥΡΟΣ

Μιχάλης Ττερλικκάς – Μουσική Παρέα «Μούσα»

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών» – 2002

Τον «Πετράκκουρον» άκουσα τον για πρώτην φοράν, νομίζω το 1996. Ετραουδούσαμεν στον κατακλυσμόν της Πάφου. Ένας βκιολάρης, που έπαιζεν με έναν χορευτικόν συγκρότημαν, ήταν πίσω που την σκηνήν τζ̆’ έπαιζεν σιγανά τζ̆΄ ετραούδαν έναν τραούδιν που μου άρεσεν. Εν’ η αλήθκεια, ’εν το ’βελόνιασα. Έμεινεν μου μόνον το όνομαν «Πετράκκουρος» τζ̆αι η φράση «ούχχου τζ̆’ ούχχου μάνα μου», γιατί άμαν άκουσα νάκκον ήρτεν η ώρα μας να βκούμεν στην σκηνήν. ’Εν επρόκαμα να τον αρωτήσω για το τραούδιν. Όπως έμαθα ύστερα, ο βκιολάρης ήταν ο Νεόφυτος Κωνσαταντίνου που την Λετύμπου.

Ύστερις που κανέναν γρόνον, πάλε τυχαία, όπως άκουα μιαν ηχογράφησην του ΡΙΚ με τον Θεόδουλον Καλλίνικον, εντόπισα τον «Πετράκκουρον». Άρεσεν μου πολλά. Άμαν τζ̆’ έμαθα το καλά, στην επόμενην πρόβαν που είχαμεν με τους μουσικούς, ετραούδησα τους το, εμάθαν το τζ̆αι τζ̆είνοι, τζ̆’ αρκέψαμεν να το παίζουμεν στες συναυλίες μας.

Το 2002 ηχογραφήσαμεν το στο στούτιο τζ̆’ εμπήκεν στην δισκογραφικήν έκδοσην: «Κυπραία Φωνή – Στ’ αγνάρκα των τζ̆αιρών».

Το συγκεκριμένο βίντεο εν’ που έναν πρόγραμμαν του ΡΙΚ, του 1998 σε συνεργασίαν με το χορευτικόν συγκρότημαν «Οι Αδούλωτοι Σ̆ιακαλλή». Η οπτικογράφηση εγίνηκεν στο κένρον «Η Γειτονιά των Ασμάτων», στην Αγλαντζ̆ιάν.

Μιχάλης Ττερλικκάς

7 του Μάη, 2016