ΝΑΝΝΟΥΡΙΣΜΑΝ

Μιχάλης Ττερλικκάς

Δισκογραφική έκδοση: «Κυπραία Φωνή – Καλώς ήρταν οι ξένοι μας» – 2008

Στην παράδοσην μας, τα μοιρολόγια τζ̆αι τα ναννουρίσματα εν’ αποκλειστικόν προνόμιον των γεναικών. Ο άντρας, είτε το θέλει, είτε όι, πρέπει να κάμνει τον δυνατόν, τον ασυγκίνητον. Τον στύλλον πόννα κουμπήσουν οι άλλοι πάνω του στα δύσκολα, για προστασίαν, για ασφάλειαν, τζ̆αι παρηορκάν, τζ̆’ ας κρούζει που μέσα του που τον καμόν. Αφού οι συγκινήσεις τζ̆αι οι τρυφερότητες εν’ ταιρκάζουν σε έναν ηγέτην.

Στην σημμερινήν κοινωνίαν οι ρόλοι αλλάξασιν. Οι γεναίτζ̆ες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αδρώπους. Εν’ τζ̆αιρός μας λοιπόν τζ̆’ εμάς, να διεκδικήσουμεν το δικαίωμαν μας να εκφράζουμεν τον πόνον τζ̆αι την τρυφερότηταν μας.

Διεκδικώντας, λοιπόν, τα χαμένα μου δικαιώματα, ετραούδησα τούτον το ναννούρισμαν με το δικόν μου, αντρικόν τρόπον.

Το Ναννούρισμαν ήταν το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας του Κωνσταντίνου Τερλικκά στα ΤΕΙ Αθήνας, τμήμα γραφιστικής το 2011, που το επαρουσίασε σε Animation.

Μιχάλης Ττερλικκάς

14 του Ιούνη, 2018