Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

Η προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου από τον σημερινό ερμηνευτή

Loading...

Έθιμα του Παραδοσιακού Γάμου στο Καπούτιν

Loading...

Η Παρακμή της Δημοτικής Μουσικής της Κύπρου...

Loading...

Κάλαντα του Ελληνισμού

Loading...

Το Κυπριακόν Πιθκιαύλιν

Loading...