Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

Γιορτή του Ππαλουζέ

στον Άγιο Κωνσταντίνο

Με τον Μιχάλη Ττερλικκά και την Μουσική του παρέα “Μούσα”

Κυριακή 7 Οκτωβρίου

Ώρα 4:00μμ