Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Καλό Χωριό Ορεινής – 8:30 μμ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ: Εργάτες – 4:30 μμ
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ: Λευκωσία, Αγ. Βαρβάρα Καϊμακλίου – 1:00 μμ