Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΤΕΡΛΙΚΚΑΣ με τη μουσικήν του παρέαν «ΜΟΥΣΑ»
Στο παναΰριν τ’ Άη Μάμα, στην Αλαμινό. Στες 2 του Σεπτέβρη.
Με τραούδκια, χορόν, πυθκιαύλιν τζαι τσιάττισμαν.