Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

Η χρήση της καθαρεύουσας ...

Loading...

Η προφορά του τελικού «ν» ...

Loading...

Κύπρος – Μικρά Ασία – Αιγαίο

Loading...

Οι διφωνίες στην παραδοσιακή μουσική της Κύπρου

Loading...

Τσιαττιστά

Loading...