Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

«Των Γεννών τζαι της Λαμπρής»

Kυπριακά και άλλα ελληνικά κάλαντα, θρησκευτικά τραγούδια της Κύπρου και ύμνοι - 1998


Πληροφορίες | Συνοδευτικά Κείμενα | Ηχητικό δείγμα | Οπτικογραφημένα Τραγούδια


 
 
Των Γεννών
2.Κάλαντα Βυζαντινά – Κοτυώρων πόντου
Της Πρωτοχρονιάς 
6.Ο Άης Βασίλης
Της Λαμπρής 
11.Ο Θρήνος της Παναγίας