Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

«Κυπραία Φωνή - Στ' αγνάρκα των τζαιρών..»
Διπλός Ψηφιακός Δίσκος - Δεκέμβρης 2002 - ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ


Πληροφορίες | Συνοδευτικά Κείμενα | Ηχητικό δείγμα CD 1 | Ηχητικό δείγμα CD 2 | Οπτικογραφημένα Τραγούδια


 
 
 9.Τσιάκκαρα – Μάκκαρα

15.Η Ροδαφνούσα