Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου
image
ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΤΕΡΛ
ΙΚΚΑΣ

Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου
Διαβάστε περισσότερα