Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΜΟΥΤΤΗΝ ΤΗΣ ...ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Την Καθαρήν Δευτέραν, το μεσομέριν. Στο Γήπεδον Ιωνά και Κολοκάση στο ΓΕΡΙ.

Ο Μιχάλης Ττερλικκάς με την μουσικήν του παρέαν "Μούσα".

Πληροφορίες: Δήμος Γερίου.

photomusa1