Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΤΕΡΛΙΚΚΑΣ με την μουσικήν του παρέαν «ΜΟΥΣΑ»


Την Τρίτη, 16 του Αούστου, στις 8 μμ, στο ΟΜΟΔΟΣ.
Με πρόγραμμα Παραδοσιακής Μουσικής της Κύπρου.
Και τραγούδια καταξιωμένων Κυπριών συνθετών και ποιητών.