Μιχάλης Ττερλικκάς
Ερμηνευτής - ερευνητής παραδοσιακής μουσικής της Κύπρου

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΤΕΡΛΙΚΚΑΣ
Με την μουσικήν του παρέαν «ΜΟΥΣΑ»
Στο 4ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Πατάτας
ΣΤΟ ΑΥΓΟΡΟΥ