ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ

Μιχάλης Ττερλικκάς

Δισκογραφική έκδοση: «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής» – 1998

Η δεκατία του 60΄, παρόλον που εν’ το έναν δέκατον της ζωής μου, θαρκούμαι εν’ το πιο μιάλον κομμάτιν του εαυτού μου.

Η σχἐση μου με την ψαλμουδκιάν πάει πίσω. Στην δεκαετίαν του 60΄. Τότε που ούλλοι μας επηαίνναμεν στην εκκλησ̆ιαν. Οι μέρες της Μιάλης Εβτομάας ήταν μια πραγματική κατάννυξη, τρόπος ζωής.

Τότε ήταν που έμαθα πεντέξη ύμνους, όπως τους άκουα που τους ψάλτες του χωρκού μου.

Τούτοι οι ύμνοι, εμείναν μου. Πολλοί λαλούν ότι τραουδώ τους ύμνους, τζ̆αι έχουν δίτζ̆ιον.

Με τούτον το ύφος, τον τρόπον, δηλαδή που «ψάλλει» ένας απλός άνθρωπος, πόν έσ̆ει σχέσην με την ψαλμουδκιάν, μα που τον ευλόησεν ο Θεός με καλήν φωνήν, ετραούδησα δκυο ύμνους στην δισκογραφικήν μου έκδοσην: «Των Γεννών τζ̆αι της Λαμπρής», το 1998.

Θαρκούμαι, ήταν μια ανάγκη της ψυσ̆ης μου, που έθελεν να με πάρει πίσω…

Μιχάλης Ττερλικκάς

24 του Απρίλλη, 2016